Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Децата от СНЦ „Оптима“ вече ще обитават новия си дом в село Дунавци

Е-мейл Печат

Приключиха дейностите по вътрешния ремонт на сградата на бившата здравна служба в село Дунавци за осигуряване на ново „Защитено жилище“ за децата от СНЦ „Оптима“.

През месеците юни и юли помещенията бяха пребоядисани, със поставяне на нови подови настилки. Баните и тоалетните бяха обновени с нови облицовки, настилки и санитария, бяха монтирани и нови бойлери. За нуждите на децата бе изработена нова кухня с пълно кухненско оборудване. Входът от запазените зелени площи пред сградата е оформен с нова бетонова настилка.

Средствата за ремонта, в размер на 49 900 лева, без ДДС, са осигурени от Бюджет 2020 на Община Казанлък.

През август 2018 година започна ремонтът за „Защитено жилище“ в село Дунавци по проект, съфинансиран на 85 на сто от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ) и бюджета на Община Казанлък на стойност близо 130 000лв. До края на октомври същата година по сградата бяха реализирани мерки за енергийна ефективност: подмяна на дограмата с нова 5-камерна ПВЦ дограма, полагане на външна топлоизолация, ремонт на покрива, с поставяне на нова топло- и хидроизолация, ново покривно водоотвеждане, подмяна на вътрешни осветителни тела, изграждане на нова отоплителна инсталация с котел на пелети.

Дейностито по изцяло обновената сграда ще дадат възможност за разширяване на дейностите по предоставяне на социални услуги в община Казанлък, разширяване на материално-техническата база, близка до семейната среда, разработване на пакет от социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на всяко лице от целевата група; създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хората с умствена изостаналост, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот с възможност за подкрепа и изява, по-висока ефективност на управление на институцията, по-ниска себестойност на предоставените услуги, ускорена интеграцията /реинтеграцията на потребителите, повишаване на тяхното качество на живот.

До момента по договор с Община Казанлък СНЦ „Оптима“ предоставяше социалната услуга за „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” в сграда на територията на село Овощник.  Материалната база там обаче е амортизирана и недостатъчно голяма.

Сега младежите и девойките от СНЦ „Оптима“ могат да в обновените и оборудвани помещения в село Дунавци.

Сградата на бившата здравна служба в Дунавци е строена в средата на 80-те години и след прекратяването на лекарската практика там през последните осем години остава неизползваема. Предвидените за изпълнение мерки за енергийна ефективност не само ще обновят постройката и ще я направят годна за използване за социалната услуга, но ще допринесат за намаляване на вредните емисии във въздуха, за подобряване на жизнената среда на територията на с. Дунавци, за по-ефективна работа на екипа и потребителите на услугата, за оптимизация на разходите за ползването на ремонтираното помещение.

 
Банер

www.jazzfestkz.eu

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

Работа:

Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: