Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

По обвинителен акт на Районна прокуратура – Стара Загора е осъден 20-годишен мъж на пробация и 100 часа безвъзмезден труд за нарушаване на задължителната карантина

Е-мейл Печат

По обвинителен акт на Районна прокуратура - Стара Загора е осъден К.К., на 20 г., за това, че на 5.04.2020 г., в гр. Стара Загора, нарушил мерки, издадени против разпространяването на заразна болест по хората – т.6 от Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 29 от Наредба № 21/2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната – като бил поставен под карантина, с предписание за поставяне под карантина на Столичната регионална здравна инспекция, не изпълнил задължението си да не напуска адреса, на който бил поставен под карантина в посочения в предписанието 14 – дневен срок, като деянието е извършено по време на извънредно положение, свързано със смъртни случаи – обявено с Решение на народното събрание от 13.03.2020 г. върху цялата територия на Република България, считано от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., обнародвано в ДВ брой 22 (извънреден) от 13.03.2020 г. във връзка с разпространяващата се епидемия от COVID – 19 - престъпление по чл.355, ал.2 вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

По споразумение на прокуратурата и обвиняемия, одобрено от Районен съд-Стара Загора, на К.К. е наложено наказание „пробация“, изразяващо се в следните пробационни мерки - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” - за срок от 1 година, “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от 1 година и “Безвъзмезден труд в полза на обществото“ – 100 часа в рамките на една календарна година.

Определението на Районен съд – Стара Загора не подлежи на протест и обжалване и е влязло в сила.

Пресцентър на Апелативна прокуратура – Пловдив

 30 юни 2020 г.

 
Банер

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

Работа:
Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: