Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Отлагане на открити съдебни заседания в Окръжен съд – Стара Загора във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19

Е-мейл Печат

Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 март 2020 г. и въз основа на заповед № 264/11.03.2020 г. на административния ръководител – и.ф.председател на  Окръжен съд – Стара Загора, считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. (включително) се отменят насрочените открити съдебни заседания в Окръжен съд – Стара Загора с изключение на производствата по чл.329 от Закона за съдебната власт, както и други съдебни производство, по преценка на съдията-докладчик, изискващи своевременно произнасяне.

 Отлагат се всички събития, като семинари, общи събрания, планираното отчетно събрание за Доклада на дейността на Окръжен съд – Стара Загора за отчетната 2019 г., приемните дни на ръководството на съда, командировки, участие в обучения и конференции на съдии и съдебни служители.

Забранен е достъпът в съдебна палата – Стара Загора на всяко лице, извън работещите в сградата, страните по делата и техните процесуални представители и лица с конкретен повод на посещение в съда.

Стриктното спазване на пропускателния режим за достъп на външни лица в Съдебна палата – Стара Загора ще се осъществява от служителите на ОЗ „Охрана“ гр.Стара Загора с цел превенция, предвид създалата се епидемична обстановка.

Със същата заповед се препоръчва да се подават всички молби, жалби, сигнали, съобщения, искания, предложения и всякакъв вид кореспонденция на електронните адреси на съда. Справки за движението по делата могат да се извършват на място, по телефон, чрез електронната поща и електронната страница на съда.

Изброените по-горе справки е препоръчано да се правят дистанционно на следните телефони за контакти:

РЕГИСТРАТУРА И АРХИВ                     042/220-292

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО             042/220-293;042/220-294

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО            042/220-225; 042/220-265

ТЪРГОВСКО ДЕЛОВОДСТВО                042/220-231; 042/220-228

При необходимост от документи, страните по делата ще могат да получат същите на електронен адрес или факс, заявени от тях.

 Гражданите и техните процесуални представители могат да правят справки и чрез електронните пощи на съда, както и да изпращат документи и книжа по електронните адреси или на факса на съда 042/25-10-02.

 Окръжен съд – Стара Загора апелира към всички граждани да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусното заболяване, като се въздържат от посещение в Съдебната палата при наличие на подобни симптоми.

В Съдебна палата – Стара Загора са предприети мерки с цел превенция на заболяването и намаляването на риска от възникване на нови случаи на заразяване с COVID-19.

 

www.jazzfestkz.eu

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

US TOP 20

Музикалната класация

в ефира на Радио Севтополис

събота и неделя от 16:00
вторник от 17:00

Работа:


Времето

Банер


Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: