Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Районна прокуратура – Казанлък предаде на съд 52 лица през месец януари 2020 г.

Е-мейл Печат

През месец януари 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура-Казанлък са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – Казанлък 47 прокурорски акта срещу 52 лица, както следва: 23 обвинителни акта срещу 27 лица, 17 споразумения за решаване на делото срещу 18 лица и 7 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 7 лица. За същото време Районна прокуратура-Казанлък е ръководила разследването по 97 новообразувани досъдебни производства, от тях 22 бързи производства.

 Районна прокуратура-Казанлък е внесла за разглеждане от съда 9 дела с прокурорски акт срещу 10 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; за закана с убийство, за съвкупление с лице от женски пол, ненавършило 14г. и за изнасилване), 7 дела срещу 7 лица за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка; незаконно съжителство с малолетно/непълнолетно лице), 6 дела срещу 8 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за измама), 3 дела срещу 4 лица за престъпления против стопанството (държане/продажба на акцизни стоки без бандерол; незаконен добив на дървен материал), едно дело за престъпления против дейността на държавните органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за подправяне или пускане в обръщение подправени официални удостоверителни знаци, като печати, знаци за качеството на благородни метали, входни билети, билети за превоз и други), едно дело за документни престъпления (съставяне официален документ, в който са удостоверени неверни обстоятелства), едно дело за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство) и 19 дела срещу 19 лица за общоопасни престъпления (палеж по непредпазливост; за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано моторно превозно средство; за заличен/подправен идентификационен номер на моторно превозно средство; за държане на високорискови наркотични вещества).

 Общо осъдени с влезли в сила присъди за месец януари 2020 г. са 43 лица.

 Пресцентър на Апелативна прокуратура – Пловдив

 7 февруари 2020 г.

 

www.jazzfestkz.eu

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

US TOP 20

Музикалната класация

в ефира на Радио Севтополис

събота и неделя от 16:00
вторник от 17:00

Работа:


Времето

Банер


Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: