Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Национален конкурс за есе или стихотворение „Венчайте България с лаврови венци“

Е-мейл Печат

По случай 142 години от Освобождението на България от Османско робство Община Казанлък обявява литературен конкурс „Венчайте България с лаврови венци“.

РЕГЛАМЕНТ


 1. Литературният конкурс  се посвещава на 142 години от Освобождението на България от османско владичество и се организира от Община Казанлък под патронажа на Кмета – госпожа Галина Стоянова.

 Конкурсът се провежда под надслов:

„ Млади опълченци,

венчайте България с лаврови венци!

На вашата сила царят повери

прохода, войната и себе дори!"

(Откъс от одата „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов)


 1. Конкурсът е предназначен за ученици от I до XII клас от цялата страна.
 2. Цели на конкурса:
 • Да мотивира развитието на творческото въображение и талант у подрастващите в областта на литературата;
 • Да съхранява и утвърждава едни от най-важните човешки ценности – родолюбие, признателност, патриотизъм;
 • Да популяризира имената и живота на българите – участници в Руско-турската освободителна война, да възкреси и съхрани спомена за тях;
 • Да провокира в учениците стремеж към изучаването на историята на родния край и бележитите му личности.


 1. Право на участие имат всички ученици, чието творчество отговаря на целите на

конкурса.

 1. 6. Конкурсът е явен. Всеки кандидат изпраща 1 есе и/или 1 стихотворение, посветено на опълченец или участник (помагач, водач на отряди, разузнавач, четник, лекар или друг медицински работник) в Руско-турската освободителна война (1877 г. – 1878 г.) от родния си край.

 1. Конкурсът се провежда в два раздела:
 • Написване на есе
 • Написване на стихотворение


 1. Участниците се разпределят в три възрастови групи:
 • От 1 до 4 клас;
 • От 5 до 8 клас;
 • От 9 до 12 клас.


 1. Конкурсните произведения се оценяват от компетентна комисия, определена със Заповед на Кмета на община Казанлък.


10.  Присъждат се следните награди във всяка от трите възрастови групи, съответно за есе и за стихотворение:

 • Първа награда - грамота и парична сума
 • Втора награда - грамота и парична сума
 • Трета награда - грамота и парична сума


11.  Условие за участие:

 12.  Обявяването на резултатите ще се извърши в навечерието на 3 март 2020 г. на официалния сайт на община Казанлък www.kazanlak.bg

 13. Изисквания към оформлението на творбите:

 • Всеки кандидат може да участва с до две творби – по една за двата раздела, като

есето не трябва да надвишава 1 печатна страница (шрифт Times New Roman, размер 12);

 • Творбите трябва да са непубликувани /отнася се и за интернет публикации/ и да не са

участвали в други литературни конкурси;

 • Творбите трябва да са написани съобразно нормите на книжовния български език;
 • Всяка творба следва да съдържа информация към кой жанров обхват принадлежи.
 • Всяка творба се изпраща като документ на Word (в прикачен файл към имейла) и задължително трябва да съдържа следната информация: на всяка страница, като горен колонтитул (header)- заглавието на творбата; като долен колонтитул (footer):

?  Трите имена на автора;

?  Възраст, клас;

?  Град/село, област, училище;

?  Адрес и телефон за контакт;


14.  Всяка творба трябва да бъде придружена с кратка биографична справка за опълченеца или участника в  Руско-турската освободителна война (1877 г. – 1878 г.), на когото е посветена творбата, приложена като прикачен файл на отделен от творбата документ на Word.


15.  Церемонията по награждаването на победителите в конкурса, мястото и часът ще бъдат обявени допълнително. Победителите ще бъдат уведомени лично на телефона, посочен от тях.


 

www.jazzfestkz.eu

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

US TOP 20

Музикалната класация

в ефира на Радио Севтополис

събота и неделя от 16:00
вторник от 17:00

Работа:


Времето

Банер


Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: