Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

Първо разширено заседание проведе новият Председателски съвет на Общински съвет – Казанлък

Е-мейл Печат

Първо разширено заседание проведе новият Председателски съвет на Общински съвет – Казанлък, с участието на всички групи съветници. Поводът бе бюджетът на общината за 2020 г. Предвид европейските регламенти за нарастващи отчисления, въведени от Министерство на околната среда и водите, разходите за отчисления на депониране на отпадъци са се увеличили 246 %, което се равнява на сериозната за общинския бюджет сума от над 1,5 млн.лв. за предстоящата 2020 г. В същото време, за последните 8 години Такса „Битови отпадъци“ /ТБО/ като облог на населението в община Казанлък не е увеличавана, приходите,  постъпващи в общинската хазна, остават едни и същи. На фона на това минималната работна заплата се е увеличила със 110%, нарастване със 160% има и на фонд „Работна заплата” и за осигуровки. Анализирайки всичко това, общинските съветници в новия Председателски съвет се обединиха около мнението, че досегашният приход е недостатъчен за покриване на разходите през 2020 г. в представената от екипа на Кмета прогнозна План – сметка. Сравнителният анализ на приходите и разходите за периода 2011-2019 г. показва едни и същи приходи при увеличаващи се разходи, регламентирани в законодателството. Така например от 2017 г. насам, с въведените в община Казанлък задължителни мерки от ЕС за екологизация, Общината е длъжна да депонира, сепарира и компостира отпадъците си, което е немалък разход от целия бюджет – към 2019 г. бе дотиране в размер на 550 000 лв., а през новата 2020 г. ще бъде над 1,5 млн.лв.

На екипа на кмета на община Казанлък съветниците препоръчаха при изготвянето на прогнозната План – сметка да работят със заложено увеличение на Такса „Битови отпадъци“ с увеличение на 4 промила за града и 6 промила за селата. Новият Председателският съвет бе единодушен, че за промяната е необходима разяснителна кампания. Увеличението на ТБО през 2020г. ще позволи по-безболезнен преход към по-високи такси с влизането на новия закон през 2021 година. Тогава ще бъде въведен принципът на отчитане на размера на облога на база брой живущи в едно домакинство, който е сочен за най-справедлив – плаща този, който генерира отпадък и плаща толкова, колкото отпадък е генерирал. С промяната на Закона само след година увеличението на ТБО ще стане неизбежно.

Пресцентър на община Казанлък

 

www.jazzfestkz.eu

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

US TOP 20

Музикалната класация

в ефира на Радио Севтополис

събота и неделя от 16:00
вторник от 17:00

Работа:


Времето

Банер


Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: