JAZZFESTKZ.EU

US TOP 20

Музикалната класация

в ефира на Радио Севтополис

събота и неделя от 16:00
вторник от 17:00

Работа:

tunein.com

Слушайте ни и през

http://tunein.com/radio/Radio-Sevtopolis-Kazanlak-s225879/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от

Община Казанлък  предприема стъпки за разширяване на обхвата на предоставяната социална услуга по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“.

Считано от 02.05.2018г., сряда до 10.05.2018 г., четвъртък, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Домашен социален патронаж на ул.,,Отец Паисий Хилендарски“ № 3, гр. Казанлък ще бъдат приемани заявления от следните целеви групи:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица, с доказана липса на доходи и техни близки, които се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Казанлък;
  • Самотно живеещи лица и семейства, с минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
  • Скитащи и бездомни деца и възрастни;
  • Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

След сключване на допълнително споразумение към основния договор между Община Казанлък и Агенция за социално подпомагане по проекта одобрените за потребители на услугата лица ще получават обедно меню - супа, основно ястие и хляб, а в допълнение - индивидуално консултиране и съдействие за:

- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Казанлък, включително и такива, финансирани от Европейския социален фонд;

- временен подслон на бездомни хора, достъп до здравеопазване и образование, управление на семейния бюджет, съвети за здравословно и балансирано хранене.

Пресцентър на община Казанлък

musicgoal.com

Radio online

Използвайте и Winamp

Тъй като слушането през флаш плеъра води до рестартиране на браузъра след време ви предлагаме да си изтеглите WinAmp 5666 програма, с която да не правите тази операция често: winamp5666