Радио Севтополис - radiosevtopolis.com

За един месец Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 80 лица за различни престъпления

Е-мейл Печат

За периода 1 август 2016 г. до 31 август 2016 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество 77 досъдебни производства. В съда са били внесени 77 прокурорски акта срещу 80 лица, както следва: 18 обвинителни акта срещу 18 лица,  45 споразумения за решаване на делото срещу 47 лица и 14 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от Наказателния кодекс срещу 15 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени 5 дела с прокурорски актове срещу шест лица за престъпления срещу личността - за причинени телесни повреди и трафик на хора, едно дело за престъпления против интелектуалната собственост, три дела за престъпления против брака и семейството - за неплатена издръжка и незаконно съжителство, 10 дела срещу 12 лица за престъпления против собствеността - кражби, грабежи, измами и унищожаване на вещи, 4 дела за престъпления против стопанството - за държане на акцизни стоки без бандерол,  едно дело за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, 4 дела за документни престъпления, четири дела за престъпления против реда и общественото спокойствие - хулиганство и 45 дела срещу 45 лица за общоопасни престъпления - пътнотранспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство, държане на наркотични вещества.

 

www.jazzfestkz.eu

СЛУШАЙТЕ НИ!

Времето

US TOP 20

Музикалната класация

в ефира на Радио Севтополис

събота и неделя от 16:00
вторник от 17:00

Работа:


Времето

Банер


Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от


И от тук можете да ни слушате: