Банер

JAZZFESTKZ.EU

US TOP 20

Музикалната класация

в ефира на Радио Севтополис

събота и неделя от 16:00
вторник от 17:00

Работа:

tunein.com

Слушайте ни и през web:

http://tunein.com/

за вашето мобилно устройство, като изтеглите tunein от

radioexpert.net

И от тук можете да ни слушате:

На днешната сесия общинските съветници приеха свое решение общината да кандидатства за финансиране от Министерство на инвестиционното проектиране по процедура за подпомагане на малки населени места. Включените проекти са за рехабилитация на улична мрежа в гр. Крън, селата Бузовград, Кънчево, Ръжена и Долно Изворово. По време на дебата Васил Самарски отново се опита да поречи на инициативата на Община Казанлък, поставяйки формални въпроси, които да объркат общинските съветници в своето гласуване. Той попита кмета на общината, дали неприетият план за развитие на Община Казанлък (2014 - 2020 г.) няма да се окаже проблем в оценяването на проектите. Всъщност господин Самарски явно не се е запознал достатъчно детайлно с критериите за допустимост на тези проекти. В сайта на Министерството на инвестиционното проектиране ясно са публикувани тези критерии. Там има едно условие, което не е задължително за участието, а именно общините да имат приет общински план за развитие. Както всички инициативи и разработки на това правителство ясен отговор бе даден в самите въпроси и отговори към процедурата, а именно че не е задължително това условие. С дребен шрифт е обяснено че не всички общини имат приети планове за развитие, затова комисията ще оценява проектите по другите условия. В този контекст беше и отговора от страна на общинското ръководство.

Разглеждайки внимателно условията по програмата на МИП за подпомагане на малките населени места в общините, един неспециалист в тази област установява колко вратички и начини има оценяващата комисия да пусне или спре даден проект. В самият сайт всеки ден излизат нови въпроси и отговори по процедурата с които се доуточняват условията по кандидатстване. Посочените начини на оценяване на проектите са ясно описани, но се до уточняват допълнително при нов поставен въпрос от страна на кандидатстващите за финансиране общини.

Радио Севтополис

musicgoal.com

Radio online

Използвайте и Winamp

Тъй като слушането през флаш плеъра води до рестартиране на браузъра след време ви предлагаме да си изтеглите WinAmp 5666 програма, с която да не правите тази операция често: winamp5666